Klampiarske výrobky

Rovnako ako pri vonkajších atypických parapetoch, vďaka variabilite tvarov ohýbaných hliníkových a pozinkovaných plechov na mieru, ponúkame rôzne klampiarske výrobky, napr. atikové a podatikové plechy, oplechovania múrikov, balkónové odkvapové oplechovania, príponky a iné. Tieto produkty ohýbame štandardne z hliníkového plechu, hrúbky 0,8mm, z kvalitnejšieho a pevnejšieho hliníkového plechu, hrúbky 1,5mm a z pozinkovaného plechu.