Všeobecné obchodné podmienky

Kliknutím na Všeobecné obchodné podmienky si ich môžete stiahnuť a pozrieť v PDF formáte.